ԶՈՐԱԿՑԵԼՈՎ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

ԳՅՈՒՂԱԲՆԱԿ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ

Շահառուներ

0
+

Ենթակառուցվածքների նորոգում

0

Ծրագրեր

0

Համայնքներ

0

Բերելով ՍՄԱՐԹ

փոփոխությունները գյուղական համայնքներ

Ձեր նվիրատվությունների

100%-ն ուղղվում է հայաստանի

գյուղական համայնքներին