ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

ՔՈԱՖ-ի տնտեսական զարգացման ծրագիրը սևեռված է գյուղերում բիզնեսի և ենթակառուցվածքների զարգացման վրա՝ սերտորեն համագործակցելով իշխանության տեղական մարմինների և բնակչության հետ