ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ

ՔՈԱՖ-ը բարձրացնում է գյուղերում առողջության առաջնային պահպանման օղակի որակն այնպիսի ծրագրերով, որոնք նպաստում են ամբողջ համայնքի բարեկեցությանը