ԱՐՏԵՆԻ

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ

ԾՐԱԳՐԵՐ

Ճարտարագիտություն
Ձյուդո
Կրթության կառավարում
Ուսուցիչների վերապատրաստում
«Աֆլաթուն» սոցիալ-ֆինանսական կրթություն
Անգլերենի ուսուցման «Աքսես» ծրագիր
Սոցիալական աշխատանք
Լոգոպեդական ծառայություն
Թատերական թերապիա
Հոգեբանական ծառայություններ
Դպրոցական սնունդ
Ատամնակայան
Առողջապահության կառավարում
Բժշկական զննումներ

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎԱԾ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

Ամբուլատորիա

3386

Շահառու

2011

Մեր մուտքը