ԱՐԳԻՆԱ

ԱՐՄԱՎԻՐ

ԱՎԱՐՏՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐ

Գյուղական համայնքներում սովորողների զորակցում
Ատամնաբուժական ծառայություն
Առաջնային առողջապահական ծառայությունների բարելավում
Բժշկական զննումներ
Առողջապահական կրթություն

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎԱԾ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

Բուժկետ

586

Շահառու

2006

Մեր մուտքը