ԲԱԳԱՐԱՆ

ԱՐՄԱՎԻՐ

ԱՎԱՐՏՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐ

Ատամների ֆտորացում
Առաջնային առողջապահական ծառայությունների բարելավում
Առողջապահության կառավարում
Բժշկական զննումներ
Առողջապահական կրթություն

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎԱԾ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

Բուժկետ

693

Շահառու

2013

Մեր մուտքը