ԴԱԼԱՐԻԿ

ԱՐՄԱՎԻՐ

ԾՐԱԳՐԵՐ

Նկարչություն
Բասկետբոլ
Կրթության կառավարում
Ուսուցիչների վերապատրաստում
Բանավեճի ակումբ
«Աֆլաթուն» սոցիալ-ֆինանսական կրթություն
Անգլերենի ուսուցման «Աքսես» ծրագիր
Սոցիալական աշխատանք
Լոգոպեդական ծառայություն
Հոգեբանական ծառայություններ
Դպրոցական սնունդ
Ատամնակայան
Ատամնաբուժական ծառայություն
Առողջապահության կառավարում
Բժշկական զննումներ

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎԱԾ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

Ամբուլատորիա

3938

Շահառու

2006

Մեր մուտքը