ՀԱՑԻԿ

ԱՐՄԱՎԻՐ

ԾՐԱԳՐԵՐ

Ճարտարագիտություն
Ձյուդո
Կրթության կառավարում
Ուսուցիչների վերապատրաստում
«Աֆլաթուն» սոցիալ-ֆինանսական կրթություն
Անգլերենի ուսուցման «Աքսես» ծրագիր
Սոցիալական աշխատանք
Լոգոպեդական ծառայություն
Հոգեբանական ծառայություններ
Դպրոցական սնունդ
Ատամնակայան
Առողջապահության կառավարում
Բժշկական զննումներ

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎԱԾ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

Դպրոցական ճաշարան և ատամնակայան
Խաղահրապարակ

2431

Շահառու

2014

Մեր մուտքը