ՔԱՐԱԿԵՐՏ

ԱՐՄԱՎԻՐ

ԾՐԱԳՐԵՐ

Ճարտարագիտություն
Բասկետբոլ
Կրթության կառավարում
Ուսուցիչների վերապատատրաստում
Բանավեճի ակումբ
«Աֆլաթուն» սոցիալ-ֆինանսական կրթություն
Անգլերենի ուսուցման «Աքսես» ծրագիր
Սոցիալական աշխատանք
Լոգոպեդական ծառայություն
Հոգեբանական ծառայություններ
Դպրոցական սնունդ
Ատամնակայան
Ատամնաբուժական ծառայություն
Առողջապահության կառավարում
Բժշկական զննումներ

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎԱԾ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

Թիվ 1 դպրոց
Թիվ 2 դպրոց
Թիվ 1 մանկապարտեզ
Թիվ 2 մանկապարտեզ
Խաղահրապարակ
Ամբուլատորիա
Այգի
Համայնքային կենտրոն
Մանկան զարգացման կենտրոն
Ճաշարաններ և ատամնակայաններ
Ստեղծագործարան
Գրադարան
Արվեստանոց

4406

Շահառու

2004

Մեր մուտքը