ԼԵՌՆԱԳՈԳ

ԱՐՄԱՎԻՐ

ԾՐԱԳՐԵՐ

Նկարչություն
Բասկետբոլ
Կրթության կառավարում
Ուսուցիչների վերապատրաստում
Բանավեճի ակումբ
Անգլերենի ուսուցման «Աքսես» ծրագիր
Սոցիալական աշխատանք
Լոգոպեդական ծառայություն
Հոգեբանական ծառայություններ
Դպրոցական սնունդ
Ատամնակայան
Ատամնաբուժական ծառայություն
Առողջապահության կառավարում
Բժշկական զննումներ

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎԱԾ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

Դպրոց

2341

Շահառու

2006

Մեր մուտքը