ՄՅԱՍՆԻԿՅԱՆ

ԱՐՄԱՎԻՐ

ԾՐԱԳՐԵՐ

Նկարչություն
Բասկետբոլ
Կրթության կառավարում
Ուսուցիչների վերապատրաստում
Բանավեճի ակումբ
«Աֆլաթուն» սոցիալ-ֆինանսական կրթություն
Անգլերենի ուսուցման «Աքսես» ծրագիր
Սոցիալական աշխատանք
Լոգոպեդական ծառայություն
Հոգեբանական ծառայություններ
Մանկան զարգացման կենտրոն
Դպրոցական սնունդ
Ատամնակայան
Ատամնաբուժական ծառայություն
Առողջապահության կառավարում
Բժշկական զննումներ

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎԱԾ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

Մանկան զարգացման կենտրոն

4257

Շահառու

2006

Մեր մուտքը