ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏ

ԱՐՄԱՎԻՐ

ԱՎԱՐՏՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐ

Առողջ ապրելակերպի սեմինարներ
Առաջնային առողջապահական ծառայությունների բարելավում
Առողջապահության կառավարում
Բժշկական զննումներ
Առողջապահական կրթություն

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎԱԾ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

Ստեղծագործարան

5732

Շահառու

2014

Մեր մուտքը