ՇԵՆԻԿ

ԱՐՄԱՎԻՐ

ԾՐԱԳՐԵՐ

Ճարտարագիտություն
Բասկետբոլ
Կրթության կառավարում
Ուսուցիչների վերապատրաստում
«Աֆլաթուն» սոցիալ-ֆինանսական կրթություն
Անգլերենի ուսուցման «Աքսես» ծրագիր
Սոցիալական աշխատանք
Լոգոպեդական ծառայություն
Հոգեբանական ծառայություններ
Մանկան զարգացման անկյուն
Դպրոցական սնունդ
Ատամնակայան
Ատամնաբուժական ծառայություն
Առողջապահության կառավարում
Բժշկական զննումներ

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎԱԾ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

Դպրոց

1008

Շահառու

2006

Մեր մուտքը