ՎԱՆԱՆԴ

ԱՐՄԱՎԻՐ

ԾՐԱԳՐԵՐ

Նկարչություն
Ձյուդո
Կրթության կառավարում
Ուսուցիչների վերապատրաստում
Անգլերենի ուսուցման «Աքսես» ծրագիր
Սոցիալական աշխատանք
Լոգոպեդական ծառայություն
Հոգեբանական ծառայություններ
Դպրոցական սնունդ
Ատամնակայան
Առողջապահության կառավարում
Բժշկական զննումներ

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎԱԾ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

Բուժկետ

1165

Շահառու

2014

Մեր մուտքը