ԵՐՎԱՆԴԱՇԱՏ

ԱՐՄԱՎԻՐ

ԱՎԱՐՏՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐ

Ատամների ֆտորացում
Առաջնային առողջապահական ծառայությունների բարելավում
Բժշկական զննումներ
Առողջապահական կրթություն

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎԱԾ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

Ջրամբար

713

Շահառու

2007

Մեր մուտքը