ԱՔՈՐԻ

ԼՈՌԻ

ԾՐԱԳՐԵՐ

ՍՄԱՐԹ ծրագրեր
Անգլերենի ուսուցման «Աքսես» ծրագիր
Մանկան զարգացման անկյուն
Առողջապահության կառավարում
Բժշկական զննումներ

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎԱԾ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

ՍՄԱՐԹ սենյակ

2801

Շահառու

2015

Մեր մուտքը