ԴԵԲԵՏ

ԼՈՌԻ

ԾՐԱԳՐԵՐ

ՍՄԱՐԹ ծրագրեր
Մանկան զարգացման անկյուն
Դպրոցական սնունդ
Ատամնակայան
Ատամնաբուժական ծառայություն
Առողջապահության կառավարում
Բժշկական զննումներ

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎԱԾ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

Դպրոցական ճաշարան և ատամնակայան
Արտաքին լուսավորություն
Համայնքապետարանի շենք
«Արևոտ» անկյուն մանկապարտեզում
Ջրամատակարարման ցանցի վերանորոգում
Խաղահրապարակ
Բուժկետ
Երկու քայլարշավային արահետ

917

Շահառու

2015

Մեր մուտքը