ԴՍԵՂ

ԼՈՌԻ

ԾՐԱԳՐԵՐ

ՍՄԱՐԹ ծրագրեր
Մանկան զարգացման անկյւոն
Դպրոցական սնունդ
Ատամնակայան
Ատամնաբուժական ծառայություն
Առողջապահության կառավարում
Բժշկական զննումներ

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎԱԾ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

Ստեղծագործարան

2162

Շահառու

2014

Մեր մուտքը