ՔԱՐԻՆՋ

ԼՈՌԻ

ԾՐԱԳՐԵՐ

ՍՄԱՐԹ ծրագրեր
Դպրոցական սնունդ
Ատամնակայան
Առողջապահության կառավարում
Բժշկական զննումներ

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎԱԾ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

Դպրոցական ճաշարան և ատամնակայան

631

Շահառու

2015

Մեր մուտքը