ՄԵԾ ԱՅՐՈՒՄ

ԼՈՌԻ

ԾՐԱԳՐԵՐ

ՍՄԱՐԹ ծրագրեր
Անգլերենի ուսուցման «Աքսես» ծրագիր
Դպրոցական սնունդ
Ատամնակայան
Առողջապահության կառավարում
Բժշկական զննումներ

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎԱԾ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

ՍՄԱՐԹ սենյակ

968

Շահառու

2015

Մեր մուտքը