ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ

ԼՈՌԻ

ԾՐԱԳՐԵՐ

ՍՄԱՐԹ ծրագրեր
Մանկան զարգացման անկյուն
Դպրոցական սնունդ
Ատամնակայան
Առողջապահության կառավարում
Բժշկական զննումներ

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎԱԾ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

Ստեղծագործարան

1722

Շահառու

2014

Մեր մուտքը