ՍԱՌՆԱՂԲՅՈՒՐ

ՇԻՐԱԿ

ԾՐԱԳՐԵՐ

Անգլերենի ուսուցման «Աքսես» ծրագիր
Սոցիալական աշխատանք
Լոգոպեդական ծառայություն
Թատերական թերապիա
Հոգեբանական ծառայություններ
Մանկան զարգացման անկյուն
Դպրոցական սնունդ
Ատամնակայան
Առողջապահության կառավարում
Բժշկական զննումներ

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎԱԾ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

Մարզահրապարակ

3298

Շահառու

2016

Մեր մուտքը