ԲԵՐԴԱՎԱՆ

ՏԱՎՈՒՇ

ԾՐԱԳՐԵՐ

Անգլերենի ուսուցման «Աքսես» ծրագիր
Մանկան զարգացման անկյուն
Դպրոցական սնունդ
Ատամնակայան
Առողջապահության կառավարում
Բժշկական զննումներ

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎԱԾ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

Դպրոցական ճաշարան և ատամնակայան

3516

Շահառու

2016

Մեր մուտքը