ՎԱԶԱՇԵՆ

ՏԱՎՈՒՇ

ԾՐԱԳՐԵՐ

Անգլերենի ուսուցման «Աքսես» ծրագիր
Դպրոցական սնունդ
Առողջապահության կառավարում

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ԵՎ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎԱԾ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

ՍՄԱՐԹ սենյակ
Դպրոցական ճաշարան և ատամնակայան
Դպրոցի 3 դասասենյակների վերանորոգում

887

Շահառու

2019

Մեր մուտքը