ԴՊՐՈՑԻ
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

Սերտորեն աշխատում ենք գյուղական դպրոցների հետ՝ ստեղծելով ﬕջավայր, որտեղ աշակերտները հնարավորություն ունեն կենսագործելու իրենց ստեղծագործականությունը, քննադատական մտածողությունը, տաղանդն ու ներուժը թե՛ դպրոցում, թե՛ դրանից դուրս