ԱՐՏԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

Յոթ արտադպրոցական ծրագրերի միջոցով ուսանողները բացահայտում են նոր հեռանկարներ, գաղափարներ ու մոտեցումներ՝ դրսևորելով ու օգտագործելով սեփական ստեղծագործական ընդունակությունները, քննադատական մտածողությունն ու տաղանդը