ՍՄԱՐԹ
ԾՐԱԳՐԵՐ

ՍՄԱՐԹ-ը համայնքի ու անհատի զարգացմանն ուղղված նախաձեռնություն է՝ գյուղական համայնքներում կյանքի որակի բարձրացման նորարարական միջոց, որն իրագործում ենք երկու կառույցներով