icon

ՍՄԱՐԹ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՔՈԱՖ ՍՄԱՐԹ կենտրոնի կրթակարգն առաջարկում է նախագծահեն ուսուցում՝ կիրառելով դասավանդման նորագույն գործիքակազմ։ Այն, որպես մոդել, կրկնօրինակելի ու կիրառելի է ողջ Հայաստանով մեկ

ԳԼՈՒԽ

ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՁԵՌՔ

ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՁԵՌՔ

ԱԹԼԵՏԻԿԱ