Page icon

ՁԵՌՔ

ՊԱՐ

Ծրագրի նպատակ՝ մասնակիցների հմտացում դասական պարի էլեմենտար մակարդակում, պատկերացում տվյալ պարաոճի մասին` տանելով զուգահեռներ բալետի, ջազ պարի և մարտարվեստի միջև։  

Մեթոդաբանություն՝ oգտագործվում է Մարթա Գրեմի կողմից մշակված տեխնիկան, որը կոչվում է contraction release` կծկման արձակումը: Այստեղ հիմքային է, որ բոլոր շարժումները ուղղվեն դեպի կենտրոն, մարմնի կլորացումը դեպի կենտրոն։ Մասնակիցները աշխատում են միասնական, խմբային, դասընթացի 1-ին մասում բազմաթիվ վիդեոդիտումներ, քննարկումներ և վերարտադրում։ Անհատական աշխատանք է կատարվում մասնակիցներից յուրաքանչյուրին։

Բաղադրիչներ՝ մասնակիցները հմտանում են վարժությունների ցուցադրման և մտապահման, վերարտադրման և միավորման հարցում։

Ծրագրի վերջնարդյունք՝ ծրագրի ավարտին պարի արդյունքն է մասնակիցների մոտ զարգացնել իմպրովիզացիայի, շարժման տեխնիկան և ստեղծագործական հմտությունների ձեռքբերումը։