page icon

ՍԻՐՏ

ՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Ծրագրի նպատակ՝ մասնակցի մոտ զարգացնել ինքնարտահայտումն արվեստի միջոցով։

Մեթոդաբանություն՝ ակադեմիական նկարչության հիմունքներ և զուգահեռ ազատ ոճով ու խմբային աշխատանքների միջոցով ստեղծագործելը։

Բաղադրիչներ՝ գծանկարչություն, գեղանկարչություն, կոմպոզիցիա, արվեստի պատմություն՝ տեղեկատվական ֆիլմերի եւ մուլտֆիլմերի դիտման միջոցով։

Ծրագրի վերջնարդյունք՝ մասնակիցները կկարողանան ճիշտ կառուցել երկրաչափական մարմիններ, ստեղծել նատյուրմորդ, կզարգացնեն գունային գամման եւ ընդհանուր տեղեկություններ կունենան արվեստի պատմության մասին։