page icon

ԳԼՈՒԽ

ՄԱՐՔԵԹԻՆԳ

Ծրագրի նպատակ՝ մասնակիցների ստեղծագործական և վաճառահանման հմտությունների  զարգացում՝ շեշտը դնելով ձեռք բերված գաղափարները իր  տարածաշրջանում ներդնելու վրա։

Մեթոդաբանություն՝ տեսապատկերների և տեսանյութերի ակտիվ օգտագործման մեթոդաբանություն, քննարկումների մեթոդաբանություն, մարքեթինգային քեյսերի դիտարկում, դերային խաղերի մեթոդաբանություն։

Բաղադրիչներ՝ շուկայի և նրա տարրերի ուսումնասիրություն, թվային մարքեթինգի և մարքեթինգային նորագույն գործիքակազմի ուսումնասիրություն, հաջողակ կազմակերպությունների  փորձի ուսումնասիրություն, սեփական ապրանքների ստեղծում, գովազդների ստեղծում և այլն։

Ծրագրի վերջնարդյունք՝ ծրագրի ավարտին մասնակիցը տիրապետում է մարքեթինգի հիմունքներին, կարողանում է  իր գաղափարները առարկայացնել պրոդուկտների տեսքով և այն մատուցել վաճառքի, մինի շուկայում ներկայացնում է իր իսկ ստեղծած պրոդուկտը։