ՍԻՐՏ

ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

Ծրագրի նպատակ՝ ծանոթություն երաժշտությանը, երաժշտական գործիքներին, դրանց ընտանիքներին, երեխայի ռիթմիկ զգացողության, երաժշտական լսողության զարգացում:

Մեթոդաբանություն՝ երաժշտական համարների ունկնդրում և վերլուծություն, խաղեր, թեմատիկ զրույցներ, ուսումնական սլայդերի և վիդեոների դիտում, ռիթմիկ վարժությունների կիրառում:

Բաղադրիչներ/թեմաներ՝ երաժշտության ընդհանուր ծանոթություն, երաժշտական գործիքների ծանոթացում, դրանց առանձնահատկությունները և դերը երաժշտության մեջ, ռիթմը և դրա ընկալումը՝ ծափերի և ձայնային վարժությունների միջոցով:  

Ծրագրի վերջնարդյունք՝ երաժշտական փոքրիկ համարի պատրաստում: