page icon

ՍԻՐՏ

ՁԱՅՆԱՅԻՆ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ

Ծրագրի նպատակ՝ ծանոթություն «ձայնային ձևավորողի մասնագիտությանը, դրա կիրառման ոլորտներին, գաղափարներ ձայնային ալիքի հատկությունների և բնությագրիչ մեծությունների մասին, ձայնային էֆեկտներ, ձայնագրում, ձայնային մոնտաժ։

Մեթոդաբանություն՝ հայտնի ֆիլմերի ձայնային ձևավորման օրինակների վերլուծություն, GarageBand ծրագրի միջոցով ծանոթացում ձայնային երևույթներին և ձայնային մոնտաժի գործնական աշխատանքներ: 

Բաղադրիչներ՝ ֆիլմերում ձայնային ձևավորման օրինակների վերլուծություն, ձայնային ալիքի հատկությունները, ձայնագրող սարքեր, ձայնային ֆորմատներ, ձայնային էֆեկտներ, ձայնային մոնտաժ, գործիքի ծանոթացում (Garageband)։

Ծրագրի վերջնարդյունք՝ կարճամետրաժ անիմացիոն ֆիլմի վերաձայնավորում։